Underviser: Jeppe Budde

 

Modul 3 sætter fokus på den tidlige familiedannelse, spædbarnets udvikling og det tidlige samspil. For at hjælpe de studerende med, at kunne støtte  familier i en sårbar periode af deres liv, vil de blive introduceret til to metoder som kan danne baggrund for en systematiseret beskrivelse, der kan bruges til planlægning af indsatsen 

Mens den ene af disse metoder primært har fokus på spædbarnets udvikling, vil den anden være mere orienteret mod beskrivelser af samspillet mellem barn og omsorgsgiver. 

 

Dag 1

Dagen indeholder:

 • Opsamling og træning i anvendelsen af graviditetsinterviewet
 • Oplæg om spædbarnets psykolog
 • Introduktion til Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS)

Opsamling på interviews og introduktion til Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS)

Første del af dagen vil blive brugt på læring med udgangspunkt i de erfaringer de studerende har gjort sig med graviditetsinterviewet siden sidste modul, både i forhold til anvendelsen af interviewet, analysen og dialogen med de vordende forældre.

Anden del af dagen vil sætte fokus på det spæde barns udvikling, herunder igennem en introduktion til Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), som er det internationalt mest udbredte og anerkendte redskab til strukturerede beskrivelser af spædbarnets udvikling. 

Redskabet er oprindeligt udviklet af den amerikanske børnelæge Thomas Berry Brazelton, og samtidigt med at det skaber et overblik, understøtter det muligheden for at foretage strukturerede beskrivelser af spædbarnets udvikling.

 

Dag 2

Observation af tidligt samspil med Marschack Interaction Method (MIM)

Dagen indeholder: 

 • Introduktion til MIM – struktur - engagement – omsorg – udfordring 
 • Videooptagelse af det tidlige samspil
 • Analyse og refleksioner over optagelser 

På denne dag sættes der fokus på observation og beskrivelse af det spæde samspil mellem barn og omsorgsgiver. Deltagerne introduceres til observationsmetoden Marschack Interaction Method (MIM), som giver mulighed for at beskrive væsentlige dimensioner i det tidlige samspil.  

Formålet er at skærpe de studerendes syn for de udviklingsfremmende elementer i samspillet mellem barn og forælde, hvilket tænkes at være en forudsætning for en sensitiv intervention i dyaden. Undervisningen vil basere sig på videoptagelser af tidligt samspil, igennem analyse og refleksioner over disse.

MIM er en metode der er let at anvende i praksis og hvor leg og konkrete øvelser kan være med til at sikre tilknytning mellem mor og barn.

  

Dag 3 

Mentaliseringsbaseret tilgang i arbejdet sårbare gravide og spædbørnsfamilier

Dagen indeholder:

 • Oplæg om Minding the Baby – program og grundprincipper
 • Øvelser med fokus på egen mentalisering
 • Integration af modulernes læring med fokus på anvendelse i praksis. 

Vi integrerer de modeller og den viden som er formidlet på både dette modul og det foregående. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Minding the Baby, som er en mentalieringsbaseret familiebehandlingsmetode, understreges betydningen af den professionelles evne til egen mentalisering. Grundantagelsen er at enhver kompetent indsats i forhold til spæde forældreskaber bygger på fagpersonernes evne til at etablere en metalliserende indstilling, præget af åbenhed, nysgerrighed, empati og tålmodighed, i sin kontakt med familien.

 

Dag 4:

Når vold og alkohol griber ind i familiens liv - 32,6 KB

Dagen indeholder:

 • Fagpersonens ansvar, muligheder og faldgruber ift. volden og alkoholen 
 • Skitsering af handlemuligheder der, hvor volden/alkoholen dominerer
 • Opsummering ift. tilknytning og traumer koblet til volden og alkoholens betydning for relationer

Denne dag sætter fokus på hvad det betyder for et barn at leve i en familie hvor alkohol og vold er en del af hverdagen. Vi taler om hvordan det er muligt, ud fra en narrativ forståelsesramme, at intervenere på en måde hvor skammen ikke bliver det altdominerende. Vi arbejder med hvordan 

fagpersoner kan bidrage med at italesætte disse sårbare emner og hvordan vi kan lave en sikkerhedsplan der beskytter barnet mod vold og utryghed. 

Dagens program lægger vægt på, hvordan vi kan bruge det eksternaliserende sprogbrug til at adskille de følelser der sender mennesker ud i at gribe til vold og alkohol, fra den adfærd og de færdigheder som også kendetegner vedkommende 

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme