Undervisere: Trine Marie Sand og Heike Klient Dalslet

 

Dag 1:

Fremlæggelse af synopsis og fokus på egen læring i forhold til fremtidig praksis.

Som afslutning på forløbet ”Tidlig indsats konsulent” udarbejder de studerende en synopsis ud fra et valgt emne (se særskilt beskrivelse af synopsis) 

Hver studerende bruger 20 minutter til fremlæggelse af egen synopsis og udvalgte faglige pointer. Der lægges særligt vægt på, hvilken læring den enkelte har opnået i forløbet, og hvordan denne viden kan anvendes i praksis fremadrettet.

Hele holdet er tilstede ved alle fremlæggelser og underviserne giver hver enkelt en mundtlig tilbagemelding på både synopsis og fremlæggelse 

 

Dag 2:

Fremlæggelse af synopsis (fortsat)

Når alle studerende har fremlagt, sætter vi fokus på, hvilke andre tiltag der findes i den grønlandske kontekst, som kan understøtte / inspirere / supplere Familiekonsulenterne.

Hvordan kan vi skabe givende samarbejde med andre relevante fagpersoner til gavn for familier?

Hvad er det vi som familiekonsulenter særligt kan tilbyde barnet / familien / andre fagpersoner?

 

Dag 3:

Den afsluttende dag indeholder fejring og evaluering af uddannelsen. De studerende bevidner hinandens færdigheder og skridt og vi har fokus på hvilke aftryk det at tage uddannelsen sammen har sat i den enkeltes personlige og faglige liv.

"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund