Kære Alle

Så er det snart tid til SIF træf 2018 og vi ser så meget frem til at se jer igen. BEMÆRK NY DATO: fredag den 9.11.2018. Vi har ændret datoen for at tilgodese jubilæet i Dansk Psykoterapeutforening, som falder på den dag vi ellers havde valgt.

SIF træf afholdes på Godsbanen i Aarhus – vi starter dagen kl. 10.00 og workshoppen slutter kl. 16.00. Om aftenen er der festmiddag for de af jer der kunne have lyst til det.

Workshoppen koster kr. 500, hvilket inkluderer morgenbuffet fra kl. 09.15 og eftermiddagskaffe med kage.

Gæster kan deltage i workshoppen for kr. 700 - incl  morgenbuffet fra kl. 09.15 og eftermiddagskaffe med kage.

Frokostbuffet kan tilkøbes og koster kr. 100,- . Frokosten leveres af “Spiselauget” på Godsbanen. Det er også muligt at medbringe egen frokost. Festmiddagen kan tilkøbes og koster kr. 250,-  Middagen starter kl. 17.30 Når du indbetaler så skriv venligst navn, holdnummer og antal måltider, tak..

Der er nu lukket for tilmelding. Kontakt evt. kontoret@sif-udd.dk.

Beløbet kan indbetales på konto nummer: 7670 2735251 eller MobilPay nr 42809. 

Adressen er Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C og det er muligt at parkere lige udenfor.

Vi håber rigtig meget, at I har lyst til at deltage, og vi glæder os så  meget til at se jer.

Kærlige hilsner fra Heike og Trine

 

Program og underviser:

Fra overlevelse og selvbeskyttelse til oplevelse og udvikling efter omsorgssvigt og traumer

 

Hvis skadelige eller manglende oplevelser kan ændre en hjerne, der er under udvikling og få negative konsekvenser for trivsel og adfærd, hvilke interventioner og samspil kan så bidrage til at genopbygge hjernen og de sunde funktioner? Det er blandt andet dette spørgsmål, Bruce Perry forholder sig til i sin praksisforståelse.

For traumatiserede eller omsorgssvigtede børn og unge kan helt små ting virke truende og få dem ud af balance. Ofte kan det være umuligt at regne ud, om det er duften fra komfuret, lyden af regn eller noget tredje, der trigger dem. Det kan være svært at vide, hvordan vi skal agere i mødet med et barn eller en ung, der svinger fra at være dygtig og reflekterende til umoden og udadreagerende. Med udgangspunkt i Bruce Perrys teori er det muligt at se på forståelses- og analyse modeller der kan hjælpe os til, at stå i arbejdet med mennesker der har oplevet omsorgssvigt og traumer ud fra en dimensionel og relationel ramme.

Herudfra kan vi danne hypoteser om hvordan vi kan skabe samspil der kan bane vejen for oplevelse og udvikling.

Dagens indhold:

  • Hjernens udvikling og funktion set ud fra en udviklingssensitiv og relationel forståelse.
  • Betydningen af omsorgssvigt og traumer på den udviklende hjerne.
  • Samspil, der baner vejen mod stabilisering og kan skabe udvikling hos børn og unge.?
  • Hvordan vi kan forstå problemer med at være i relationer og hvordan arbejder vi med det?

Undervisningsform:

Dagen vil være præget af en vekselvirkning mellem teoretiske pointer og prak- siseksempler. Der vil være eksempler på nyeste forskning, teori og metoder, der præsenteres gennem videoklip og eksempler fra praksis.

Underviser:

Jesper Birck, aut. cand.psych. specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Arbejder med udredning og intervention rettet mod børn og unge der kan forstås indenfor rammen af udviklingstraumer. Superviserer og underviser familieplejekonsulenter, skoler, familiecentre og specialinstitutioner ud fra en neurosekventiel tilgang. Certificeret i Bruce Perrys neurosekventielle model (NMT), som er en neurobiologisk og udviklingssensitiv tilgang til at forstå individets udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder. Certificeret supervisor og underviser hos Bruce Perry og The Child Trauma Academy. Udvikler af Emotional Development Scale (EDS) sammen med Susan Hart og Knud Hellborn.

 

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme