Den integrative traumeuddannelse på SIF med start oktober 2024

Traumer opstår på baggrund af meget chokerende og meningsløse begivenheder og lagrer sig i vores nervesystem. Det kan sætte sig som fastlåst energi i kroppen og kan have stor betydning for vores væren i verden.

Der er stadig meget, vi ikke ved om traumers betydning for menneskers liv, men der er over mange år opbygget stor viden og evidens for, hvad der terapeutisk har effekt. Ingen tilgang virker for alle, og derfor er det vigtigt at have en bred teoretisk og metodisk viden for at kunne vælge behandlingsform til at mindske traumets indgriben i et menneskes liv. 

Fælles for alle traumatiserede er, at de voldsomme oplevelser i fortiden kommer til at have et liv i nutiden. Traumehukommelsen låser i tid og sted. Fortiden kommer til at forklæde sig som nutiden med det resultat, at det kan være svært at tænke og mærke sig selv i nuet. 

Et af kendetegnene ved traumer er, at man ikke kan integrere de sansemæssige indtryk, der er forbundet med en begivenhed, så de udgør en sammenhængende helhed. De bliver i stedet løsrevne fragmenter. For at kunne genetablere en sammenhængende fornemmelse af sig selv, er det vigtigt, at vi både arbejder med kroppen og sproget.

Formål med uddannelsen, er at du:

  • opnår en solid og nuanceret teoretisk forståelse af traumer, dets virkninger og hvordan det er muligt at mindske traumets effekter på det enkelte menneske 
  • får træning i og erfaring med at anvende forskellige metoder i det terapeutiske traumearbejde med børn, unge og voksne 
  • udvikler din praktiske og refleksive kompetence i forhold til at udvælge og anvende forskellige tilgange i traumearbejde
  • udvider dit professionelle, terapeutiske mulighedsrum til at omfatte et mere specialiseret arbejde med mennesker i krise

Igennem uddannelsens moduler, vil du opnå

  • en viden om og en kompetence til at arbejde terapeutisk med mennesker, som er ramt af enkeltstående kriser, udviklingstraumer og sorg
  • viden om og færdigheder i at støtte mennesker der har været udsat for traumer i at genetablere fornemmelsen af sig selv via narrative, responsbaserede eksponeringssamtaler
  • færdigheder i at arbejde kropsligt med udgangspunkt i den polyvagale teori
  • en særlig viden om hvordan du kan arbejde med den terapeutiske kontakt i de kropslige, ordløse og førsproglige tilknytningslag 
  • færdigheder i at kunne afbalancere kroppens spændingstilstande og stabilisere nervesystem og arousalniveau
  • viden om og færdigheder i, hvordan du i terapeutiske samtaler kan gøre sproget sanseligt, og hvordan du kan sprogliggøre sansninger

 Hvem henvender uddannelsen sig til:

Uddannelsen er for dig, der arbejder med mennesker, som er ramt af voldsomme hændelser og traumer, og for dig, som har lyst til at inddrage forskellige teoretiske metoder i arbejdet med traumer. 

Uddannelsen henvender sig primært til dig, der er uddannet psykoterapeut, MPF eller til mennesker, der har lignende terapeutisk uddannelse eller erfaring.

Undervisningsform:

På uddannelsen vil du møde 6 forskellige undervisere, der vil undervise inden for deres respektive faglige specialiseringer.
En af underviserne vil være med på alle moduler for at understøtte sammenhængene mellem de forskellige moduler, de præsenterede teoretiske retninger og metodiske greb i terapeutisk traumearbejde.
Undervisningsformen vil blandt andet bestå af teoretiske og metodiske oplæg, træning af de beskrevne metoder, demonstrationer og visning af videomateriale. 

Litteratur:

De bøger og artikler, der skal bruges i undervisningen, vil fremgå af den samlede uddannelsesplan, som du modtager senest 2 måneder før opstart af uddannelsen.

Omfang:

Forløbet består af 12 undervisningsdage som er fordelt over 6 x 2 dage.
Mødetiden er 10.00-17.00 på den første dag og 09.00-16.00 på andendagen. 

Pris:

Prisen er 33.500 + moms
Prisen for uddannelsen indeholder kost, logi og grafisk understøttende undervisningsmaterialer.

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme