Bagrund og formål

  • Supervisoruddannelsen tager afsæt i systemisk, narrativ tænkning og er for alle, som har opgaver der indebærer supervision, vejledning og rådgivning, eller som ønsker, at kunne påtage sig supervisionsopgaver
  • Den systemiske og narrative tænkning udgør med sine ideer om sprog, relationer og narrativer en tilgang, der danner grobund for refleksioner, klarhed og forandringer. Samtidig giver metoderne en vifte af perspektiver på professionelle, faglige og organisatoriske problemstillinger.
  • Målet er, at de studerende opbygger teoretisk indsigt og praktiske færdigheder, som kan anvendes fleksibelt og med respekt for både egne præferencer og kompleksiteten i supervisionssammenhænge.
  • Deltagerne vil opnå færdigheder i både individuel supervision og gruppesupervision

Metode

  • Modulerne tilrettelægges med vægt på både teoretiske oplæg, diskussion og øvelser / træning
  • Det vil være et omdrejningspunkt at koble den viden som tilegnes i undervisningslokalet, til kursisternes egen praksis
  • Derfor ses det som væsentligt, at kursisterne imellem modulerne, bruger tid på studiegrupper •Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave som dokumenterer egen læring

Optagelseskriterier

  • Da forløbet regnes som en efteruddannelse, er det et krav at deltageren har en faglig relevant grunduddannelse og min. 3 års erfaring som uddannet. Kendskab til narrativ og systemisk teori er en fordel men ikke et krav

Pris

Kr. 33.500,- 
Det er muligt at betale månedsvis. Ved tilmelding sender kontoret en betalingskontrakt og der betales kr. 1500,-. Ved afmelding senere end 2. mdr. før opstart refunders beløbet ikke. 
Næste hold starter 26-27.01 2022. 
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme