Underviser: Jeppe Budde

 

På modul 2 introduceres de studerende til centrale udviklingspsykologiske begreber. I tråd med moderne udviklingsteorier bestræber vi os på at anlægge et helhedssyn, hvor udvikling forstås som en syntese mellem forskellige faktorer; biologiske, psykologiske og kulturelle. Gennem hele modulet integreres det teoretiske stof igennem arbejdet med øvelser, cases og modeller som hjælper de studerende med at få øje for den praktiske betydning af den viden som formidles. Som en del af modulet trænes de studerende til anvendelsen af det semistrukturerede graviditetsinterview (Pregnancy Interview) som redskab i arbejdet med sårbare gravide. 

 

Dag 1:

Udvikling, tilknytning og mentalisering

Dagen indeholder:

 • Oplæg om tilknytningsteori
 • Øvelser omkring tilknytningsmønstre
 • Gennemgang af mentaliseringsbegrebet
 • Mentaliseringsøvelser

Med udgangspunkt i Bowlbys tilknytningsteori gives der indledningsvist et rids over landvindingerne i moderne udviklingspsykologi, som de er beskrevet af blandt andre Daniel Stern og Peter Fonagy. De studerende introduceres til begreber som affektiv afstemning, markeret spejling og epistemisk tillid, igennem oplæg og øvelser.

Anden del af dagen vil mentaliseringsbegrebet blive gennemgået grundigt, så de studerende får en fornemmelse af begrebets nuancer og dimensioner, og hvordan det kan danne grundlag for arbejdet med gravide og nybagte forældre med henblik på at fremme deres forudsætninger for at skabe trygge og udviklingsfremmende relationer for deres barn. Vi vil tale om hvordan stimulering er vigtig for barnet og også tale om hvad det kan betyde for et barn såfremt det bliver under eller overstimuleret.

 

Dag 2:

De neuroaffektive kompasser

Dagen indeholder:

 • Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykolog
 • Præsentation af kompasmodellen
 • Øvelser og videoer som beskriver de tre niveauer
 • Grønlandske sanglege som terapeutisk intervention
 • Analyse af case

For at kunne forstå og arbejde med tidlig udvikling, er vi nødt til at have begreber for de dynamikker som ligger forud for sprog og sprogudvikling; det non-verbale domæne. En model der tilbyder dette, er Susan Hart og Marianne Bentzens neuroaffektive kompasmodel. Igennem øvelser og oplæg vil de studerende på denne dag stifte bekendtskab med denne model og de tre niveauer den fokuserer på; det kropslige autonome, det relationelle limbiske og det reflektivt præfrontale niveau.

  

Dag 3:

Graviditet og familiedannelse - 697,8 KBDagen indeholder:

 • Oplæg om familie- og forældredannelsesprocesser
 • Træning i identifikation af risko- og beskyttelsefaktorer
 • Interviewøvelser 

Med udgangspunkt i de gennemgåede teorier vil vi på denne dag fokusere på graviditet og familiedannelse. Graviditeten er en spændende tid, hvor vi som mennesker gennemgår nogle af de mest afgørende omvæltninger i vores liv. Dette betyder at det også er en tid hvor usikkerhed og angst er en del af livet, og hvor vi som mennesker har brug for nogen at læne os op ad, som kan tage os ved hånden og vi kan føles os trygge ved. Daniel Stern har beskrevet hvordan dannelsen af forældreidentiteten tager fart gennem gravidteten, som grundlag for det under som sker når to bliver til tre.

 

Dag 4:

Pregnancy Interview

Den sidste dag på modul 2 har fokus på anvendelsen af det semistrukturerede graviditetsinterview (Pregnancy Interview) som Arietta Slade fra Yale har udviklet. Interviewet giver mulighed for at føre en samtale omkring de tanker og følelser de kommende forældre gør sig i forhold til graviditet, fødsel og livet med et spædbarn.

Udover selve interviewet vil de studerende stifte bekendtskab med en analysemetode som hjælper dem med at systematisere de tegn på sårbarhed og ressourcer, som interviewet afdækker i det vordende forældreskab.

"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund