Psykoterapeutuddannelsen ved Systemisk Institut for Familieterapi har fastlagt optagelseskriterier med afsæt i den nyeste vejledning til certificering af psykoterapeutuddannelserne under Dansk Psykoterapeutforening (2022).

Kvote 1:

Ansøgerne i kvote 1 skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter – som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo - eller fysioterapeut, pædagog, læge eller psykolog.

Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst 3 år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst 3 år.

Ansøgere i kvote 1 opfylder krav om direkte optagelse på uddannelsen ved dokumentation af ovenstående.


Kvote 2 og 3 - dispensation:

Ansøgere i kvote 2 og 3 optages på uddannelsen på dispensation.

Kvote 2 omfatter ansøgere med en uddannelse på professionsbachelorniveau eller kandidatniveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Kvote 3 omfatter ansøgere med baggrund i andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelsesbaggrund skal minimum være på gymnasialt niveau, og være suppleret med et årigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen, f.eks. gymnasialt enkeltfag i psykologi på B-niveau.

Ansøgere i kvote 2 og 3, som optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring.

Dispensaterne optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også forudgående uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.


Optagelsesprocedure:

Du ansøger om optagelse på psykoterapeutuddannelsen ved at udfylde formularen:

Tilmelding - S.I.F. Systemisk Institut for Familieterapi (sif-udd.dk)

Vi behandler ansøgninger om optagelse til psykoterapeutuddannelsen løbende og i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Hvis du ansøger i kvote 1 skal din ansøgning være ledsaget af dokumentation for adgangsgivende uddannelse og relevant erhvervserfaring.

Hvis du ansøger om en plads i kvote 2 eller 3, skal din ansøgning ledsages af dokumentation for uddannelsesbaggrund samt et CV.  Studerende i kvote 2 og 3 optages efter en helhedsvurdering.

Ansøger du i kvote 3 vil din ansøgning blive fulgt op af en individuel samtale med instituttets direktør. Studerende i kvote 3 optages i det omfang, vi har mulighed for at tilbyde en plads inden for den ramme, der bestemmer, at kvote III studerende maksimalt må udgøre 10% af en årgang. 


Fordeling af ansøgere til uddannelsen:


Der kan maksimalt optages 10% af en årgang på kvote 3 niveau.

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme