Med udgangspunkt i den nyeste fortolkning af Socialministeriets kvalitetskriterier (jvf.www.reflektor.nu) for psykoterapeutiske uddannelser, forløber optagelse på S.I.F. med udgangspunkt i nedenstående optagelseskriterier.

Der kan søges optagelse i henholdsvis kvote 1. og 2. Herudover er der mulighed for at søge optagelse på dispensation i kvote 3. Ved gennemførelse af ækvivalerende uddannelser, eller dele heraf, er det muligt at søge merit for gennemført og dokumenterbar studieaktivitet. Kvote 2 og 3 tildeles max. 20 % af studiepladserne.

 

Kvote 1

Ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som fx psykolog, læge, præst, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut eller pædagog

 

Kvote 2

Ansøgere med en videregående uddannelse (minimum professionsbachelorniveau,180 ECTS-point) der ikke er relevant og ikke af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Optagelsen baseres på en personlig samtale (ansøgermøde), hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf

 

Kvote 3 - optagelse på dispensation

Ansøgere tilhørende andre faggrupper, end dem der er uddannet ved de højere læreranstalter, kan evt. optages på dispensation ud fra en helhedsvurdering af den enkeltes kvalifikationer.

Optagelsen baseres  på en personlig samtale (ansøgermøde), hvoraf alder, modenhed, motivation og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf.

Helhedsvurderingen sker med udgangspunkt i en gennemgang af ansøgerens forudsætninger på følgende områder: alder, modenhed, erhvervserfaring, uddannelse og anden erfaring.

1) Alder
Ansøgeren er mindst 25 år når uddannelsen påbegyndes.

2) Modenhed
Ansøgeren har gennem livserfaring udviklet en modenhed, der kvalificerer til optagelse på studiet. Med udgangspunkt i dialog afgør uddannelsesstedet om ansøgeren har en veludviklet refleksion omkring egen
 livserfaring.

3) Erhvervserfaring
På en professionel måde at have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f. eks ledelse,
 herunder også Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.

4) Uddannelse
Ansøgeren som minimum har en 3-årig gymnasial uddannelse og kan dokumentere et vist kendskab til
 relevante psykologiske og terapeutiske teorier

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme