Psykoterapeutuddannelsen ved Systemisk Institut for Familieterapi har fastlagt optagelseskriterier med afsæt i den nyeste vejledning til certificering af psykoterapeutuddannelserne under Dansk Psykoterapeutforening (2022).

Kvote 1:

Ansøgerne i kvote 1 skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter – som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo - eller fysioterapeut, pædagog, læge eller psykolog.

Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst 3 år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst 3 år.

Ansøgere i kvote 1 opfylder krav om direkte optagelse på uddannelsen ved dokumentation af ovenstående.


Kvote 2

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, er det muligt at blive optaget via kvote 2. Du skal have:

  • En lang eller mellemlang videregående uddannelse, fx en kandidatuddannelse eller professionsbachelor.
  • Erhvervserfaring svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde inden for et job med mellemmenneskelig kontakt.

Kvote 3-dispensation

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, på kandidat- eller professionsbachelorniveau,  kan du i særlige tilfælde blive optaget med dispensation. Du skal som min. have:

  • En grunduddannelse af mindst tre års varighed
  • Fem års erhvervserfaring (lønnet/ulønnet) med mellemmenneskelig kontakt (ledelse med personalekontakt, sociale projekter, netværksgrupper, rådgivning, støtte-kontakt, vejledning o.lign.)
  • Relevante kurser

Optagelsesprocedure:

Du ansøger om optagelse på psykoterapeutuddannelsen ved at udfylde formularen:

Tilmelding - S.I.F. Systemisk Institut for Familieterapi (sif-udd.dk)

Vi behandler ansøgninger om optagelse til psykoterapeutuddannelsen løbende og i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Hvis du ansøger i kvote 1 skal din ansøgning være ledsaget af dokumentation for adgangsgivende uddannelse og relevant erhvervserfaring.

Hvis du ansøger om en plads via kvote 3, skal din ansøgning ledsages af dokumentation for uddannelsesbaggrund samt et CV.  Studerende i kvote 2 og 3 optages efter en helhedsvurdering.

Ansøger du i kvote 3 vil din ansøgning blive fulgt op af en individuel samtale med instituttets direktør. 

 

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme