Hold 46 – 1. studieår 2024-2025

Datoplan

 

 

Modul 1: 16. - 18. august 2024

Modul 2: 25. - 27. oktober 2024

Modul 3: 6. - 8. december 2024

Modul 4: 17. - 19. januar 2025

Modul 5: 7. - 9. marts 2025

Modul 6: 11. - 13. april 2025

Modul 7: 23. - 25. maj 2025

Modul 8: 5. - 6. juli 2025 

 

Priser Hold 46 - 1. studieår

Psykoterapeutuddannelsen koster pr. år kr. 55.500 (2024-2025). I prisen er inkluderet undervisning, supervision, egenterapi på instituttet samt ophold på kursusstedet med fuld forplejning. Eneste ekstra udgift er bøger, ekstern egenterapi samt evt. tillæg for enkeltværelse.

Ved tilmelding betales kr. 5.000,- tilbagebetales ikke ved senere framelding.

Restbeløbet: kr. 50.500, - kan betales som éngangsbeløb eller i 12 på hinanden følgende rater à kr. 4.208,33,-  med forfald den 1. i hver måned. Første gang 1. september 2024.

Ved framelding senere end 1 måned før uddannelsesstart forfalder hele beløbet for uddannelsesperioden til betaling.

 

Måske har du mulighed for at indgå en bruttolønsordning:

Som lønmodtager kan du måske gøre brug af den såkaldte bruttolønsordning og på den måde gennem din arbejdsplads betale for din uddannelse (før skat).

Vær opmærksom på, at du skal leve op til visse krav, eksempelvis arbejdsrelevans.

Læs mere på SKAT's hjemmeside

 

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme