Litteraturliste

 

Bøger:

 

 • Michael White: ”Kort over narrative landskaber” (2008) – Hans Reitzels Forlag
 • Anette Holmgren: ”Terapifortællinger” – Dansk Psykologisk Forlag
 • Shona Russel og Maggie Carey: ”Narrativ terapi  spørgsmål og svar” (2007) – Hans Reitzels Forlag
 • Michael White og Alice Morgan, ”Narrativ terapi med børn og deres familier” (2007), Akademisk Forlag
 • Niels Christie ”små ord om store spørgsmål” (2012), Forlaget Mindspace
 • Anne Sofie Møller Sparre & Katrine Dall Jørgensen (red) (2009): ”Syv fortællinger om narrativ praksis”. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Michael White (2006): ”Narrativ Teori.” Hans Reitzels Forlag.
 • Michael White (2006): ”Narrativ Praksis.” Hans Reitzels Forlag.
 • Arnhild Lauveng (2008): ”I morgen var jeg altid en løve.” Akademisk Forlag
 • Arne Poulsen, ”Børns udvikling” (2008) - Gyldendal
 • Sundet & Torsteinsson : ”Daniel Sterns selvudviklingsmodel. I Samspil og selvoplevelse”. (2002) - Hans Reitzels Forlag..
 • Rikke Schwartz og Susan Hart (red): ”Barnet og dets relationelle miljø” (2013) – Hans Reitzels Forlag
 • Marianne Bentzen: ”Den neuroaffektive billedebog” (2014) Hans Reitzels Forlag
 • Lisbeth Sommerbeck og Allan B. Larsen: ”Accept, Empati og Ægthed” (2011) – Dansk Psykologisk Forlag
 • Espen Hougaard: ”Psykoterapi”  (2004) – Dansk Psykologisk Forlag
 • Håkon Hårtveit og Per Jensen, ”Familien plus én.” (2005) - Klim
 • Per Jensen og Inger Ulleberg, ”Mellem ordene” Kommunikation i professionel praksis (2012) - Klim
 • Mary og Kenneth Gergen,, ”Social konstruktion – ind i samtalen”. (2005) – Dansk Psykologisk Forlag
 • David Denborough (red.) ”Traumer” (2008) – Dansk Psykologisk Forlag
 • Bruce Perry: ”Drengen der voksede op som hund” – (2011) – Hans Reitzels Forlag
 • Lars J. Sørensen, ”Smertegrænsen” (2005) – Dansk Psykologisk Forlag
 • Lars J. Sørensen, ”Sjælens Længsel” (2016) – Dansk Psykologisk Forlag
 • Jette Simon, Imago, ”Kærlighedens terapi” (2013) – Dansk Psykologisk Forlag  ( e-bog)
 • Anne Lise Løvlie Schibbye, Relationer, (2010) –  Akademisk Forlag
 • Dorthe Berntsen,“Tænkepauser“ (2014) - Århus Universitet
 • Esther Perel „Erotisk intelligens“ (2016)- Gyldendal
 • Geir Lundby: ”Narrativ terapi”  (2006) – Hans Reitzels Forlag
 • Annette Holmgren, „Fra terapi til pædagogik - en brugsbog i narrativ praksis”. (2010) – Hans Reitzels Forlag
 • Jon Kabat-Zinn, ”Lev med livets katastrofer” (2014) – Dansk Psykologisk Forlag

 

 

Artikler

 • Anegen Trillingsgaard,”Diagnosticering og case” (2007)
 • Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud, Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi (2014)
 • Michael White: ”At hilse på igen” (saying hullo again)
 • Madigan, Stephen (2013): (s.9-15):Terapeutiske brevskrivnings kampagner. Systemisk Narrativt Forum 2013 no. 1.
 • Westmark, Thilde (2008): (s.20-35): At tale er at handle – fokus på initiativer i unges fortællinger Fokus på familien nr. 37, 2009.
 • Romer, Anne & Saxtorph, Anne (2011): Med tavlen som visuelt plateau. Fokus På Familien2014 vol 4.
 • Karl, Tomm, ”Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål” (1992)
 • Olsen, Thorkild: ”De tre domæner” – en kort gennemgang.
 • Svend Aage Rasmussen: “Det fjendtligesprog” 
 • Cecchin, Cianfranco et.all),  ”Uærbødighed og fordomme” (2012) -  Mindspace
 • Karl Tomm m.fl. ”Mønstre i interpersonelle interaktioner-relationel forståelse og terapeutisk forandring” -  (Mindspace)
 • Eia Asen og Peter Fonagy: “Mentaliserings basserede terapeutiske interventioner i familier” 
 • Mette Skovgaard Væver, ”Kropslig mening og betydningsdannelse” (2004)
 • Storm Jensen, O, Krop, selv og virkelighed - Skal vi snakke om selvet eller være os selv?” (2002):
 • John Hjarsø Mortensen,” Det narrative, et temporalt perspektiv”.
 • John Hjarsø Mortensen, ”Den personlig myte”
 • John Hjarsø Mortensen, ”Det verdensåbne menneske”

Supplerende litteratur:

 

 • Kap 3: Martin Buber i Kirschenbaum & Henderson (ed.) Carl Rogers: Dialogues. London 1990.
 • Lars J. Sørensen, ”Skam” (2013) – Hans Reitzels Forlag
 • Richard Schwartz, ”You are the one you have been waiting for” – (2008)
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme