Litteraturliste

 

Psykoterapeut-uddannelsen: 

 • Michael White; ”Kort over narrative landskaber” (2008) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Anette Holmgren; ”Terapifortællinger” (2008) 1. udgave - Dansk Psykologisk Forlag
 • Shona Russel og Maggie Carey; ”Narrativ terapi spørgsmål og svar” (2007) - Hans Reitzels Forlag
 • Sundet & Torsteinsson; ”Daniel Sterns selvudviklingsmodel. I Samspil og selvoplevelse”. (2002) - Hans Reitzels Forlag
 • Marianne Bentzen; ”Den neuroaffektive billedebog” (2014) Hans Reitzels Forlag
 • Lisbeth Sommerbeck og Allan B. Larsen; ”Accept, Empati og Ægthed” (2011) - Dansk Psykologisk Forlag
 • Håkon Hårtveit og Per Jensen; ”Familien plus én” (2005) - Klim
 • Per Jensen og Inger Ulleberg; ”Mellem ordene” Kommunikation i professionel praksis (2012) - Klim
 • Mary og Kenneth Gergen; ”Social konstruktion - ind i samtalen” (2005) - Dansk Psykologisk Forlag
 • David Denborough; ”Traumer” (2008) – Dansk Psykologisk Forlag
 • Bruce Perry; ”Drengen der voksede op som hund” (2011) - Hans Reitzels Forlag
 • Lars J. Sørensen; ”Smertegrænsen” (2005) - Dansk Psykologisk Forlag
 • Lars J. Sørensen;”Sjælens Længsel” (2016) - Dansk Psykologisk Forlag
 • Jette Simon; Imago, ”Kærlighedens terapi” (2005) fås som e-bog (2013) - Dansk Psykologisk Forlag  
 • Anne Lise Løvlie Schibbye;”Relationer”, (2010) 2. udgave, 1. oplag - Akademisk Forlag
 • Esther Perel; ”Erotisk intelligens“ (2016) - Gyldendal
 • Geir Lundby; ”Narrativ terapi” (2006) 1. udgave - Socialpædagogisk bibliotek
 • Annette Holmgren m.fl.; ”Fra terapi til pædagogik - en brugsbog i narrativ praksis”. (2010) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Jon Allen; ”Mentalisering i tilknytningsrelationer” (2014) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Anette Holmgren; ”Mere anerkendelse i børnehøjde”(2013) – Dansk Psykologisk Forlag A/S 
 • Mette Skov Væver m.fl; ”Udsatte børn og unge  - en grundbog” (2015) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Luigi Bosocolo m.fl.; ”Systemisk familieterapi – Milanometoden” (1991) - Hans Reitzels Forlag
 • Susan Hart og Rikke Schwartz; ”Barnet og dets relationelle miljø” (2013) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Johnsen, Sundet & Torsteinsson; ”Daniel Sterns selvudviklingsmodel - I Samspil og selvoplevelse” (2002) - Hans Reitzels Forlag
 • Bessel A. Van der Kolk; ”Kroppen holder regnskab” (2019) 1. udgave - Forlaget Klim
 • Anette Holmgren; ”Komplekse traumers psykologi” (2019) 1. udgave - Dispuks forlag
 • Katrine Zeuthen; ”Det taler” (2012) – Akademisk Forlag
 • Christian Graugaard m.fl.: ”Krop, Sygdom og seksualitet” (2006) - 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Peter Thielst: ”Sexualitetens idehistorie” (2011) – Det lille forlag
 • Joan Ørting: ”Ta´mig” (2019) 5. udgave – Lindhardt og Ringhof
 • Martin Payne: ”Narrativ terapi” (2011) 1. udgave – Dansk Psykologisk Forlag
 • Sue Johnson: ”Hold mig” (2016) – Forlaget Mindspace
 • Stephen Madigan; ”Håndbok i parterapi” (2017) - Fagbokforlaget
 • Lorrie Brubacher: ”Emotionsfokuseret parterapi trin for trin”(2018) - Forlaget Mindspace 
 • Susan Hart; ”Neuroaffektiv psykoterapi med Børn” (2011) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Allan, Fonagy, Slade m.fl.: ”Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis” (2009) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Peter Levine: ”Den tavse stemme” (2012) 1. udgave - 4. oplag -Hans Reitzels Forlag
 • Cianfranco Cecchin: ”Uærbødighed og fordomme” (2012) – Mindspace
 • Jacob Folke Rasmussen; ”Narrativ praksis i skolen”(2012) 1. udgave – Hans Reitzels Forlag
 • Jacob Folke Rasmussen; ”Samtaler der bygger bro” (2019) 1. udgave – Akademisk Forlag
 • Esben Hougaard; ”Psykoterapi, teori og forskning”(2019) 1. udgave - Dansk Psykologisk Forlag

 

Artikler

 • Anegen Trillingsgaard; ”Diagnosticering og case” (2007) – Psykolog nyt
 • Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud; ”Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi” (2014) – Tidsskrift for Norsk Psykologforening Vol 51, nummer 7, 2014
 • Michael White; ” Narrativ Praksis - At hilse på igen” (2006) 1. Udgave – Hans Reitzels Forlag
 • Karl Tomm m.fl; ”Mønstre i interpersonelle interaktioner-relationel forståelse og terapeutisk forandring”(2005)– Mindspace
 • Anne Stræk og Thilde Westmark; ”Mind the gap”(2019) artikel bragt I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
 • Eia Asen og Peter Fonagy; “Mentaliserings basserede terapeutiske interventioner i familier” (2001) – Journal of Family Therapy
 • John Hjarsø Mortensen; ”Det narrative, et temporalt perspektiv” (2004) – ej udgivet
 • John Hjarsø Mortensen; ”Den personlig myte” (2004) – ej udgivet
 • John Hjarsø Mortensen; ”Det verdensåbne menneske” (2004) – ej udgivet
 • Erik Elnegaard; ”Den personlige proces i kropsorienteret perspektiv” (2009) 
 • John Gurnæs;”En genåbning og genskrivning af klienters liv og relationer”(2013) Fokus på familien årgang 41, nr. 4
 • K. Stavirianopoulos m.fl; “Emotionally Focused Family Therapy: Facilitating change within a family system”(2014). Artiklen har været bragt i Journal of Couple & Relationship Therapy
 • William Madsen; ”Collaborative helping”- artikel bragt i Systemisk Narrativt Forum
 • Ncazelo Ncube; ”Projekt Livets Træ”(2006) 
 • Karl Tomm; ”Er hensigten af stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål?”– artikel bragt i Forum 4/92
 • Thorkild Olsen; ”De tre domæner – en kort gennemgang”,Dispuk
 • Maggie Carey; ”Hvad vildmanden, Det diskuterende Dragemonster og Kamæleonen Kamellia lærte mig om eksternaliserende samtaler” (2004)
 • Christian Garugaard, Bo Møhl og Preben Hertoft (red); ”Sexologi i almen praksis” (2006) 1. udgave – Hans Reitzels Forlag
 • Nanna Bonde; ”Sexlyst er en kvindelig skam” (2006)
 • Stephen Madigan; ”Par-session” (2011) – ej udgivet
 • Michael White; ”Narrativ praksis, parterapi og konfliktopløsning” (2004)
 • O.Storm Jensen; ”Krop, selv og virkelighed - Skal vi snakke om selvet eller være os selv?” (2002) - I:Bertelsen, P., Hermansen, M. & Tønnesvang, J. (red.): Vinkler på selvet - En antologi om selvbegrebets anvendelse i psykologien


Supplerende litteratur: 

 • Richard Schwartz; ”You are the one you have been waiting for” (2008) – Center for Selfleadership
 • Jens-Erik Risom; ”Mindfulness og meditation i liv og arbejde” (2013) 1. udgave – Hans Reitzels Forlag
 • Jon Kabat-Zinn; ”Lige meget hvor du går hen er du der”(2013) 1. udgave - Borgen
 • Shari M. Geller & Leslie S. Greenberg; “Therapeutic Presence: Therapists’ experience of presence in the psychotherapy encounter”(2011) 1. Udgave – American Psychological Association
 • Lars J. Sørensen; ”Skam – medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord” (2013) - Hans Reitzels Forlag.
 • Susan Hart; ”Den følsomme hjerne”(2009) - Hans Reitzels Forlag.
 • Daniel Stern; ”Det nuværende øjeblik – i psykoterapi og hverdagsliv” (2006) - Hans Reitzels Forlag.
 • J. Bauer; ”Hvorfor jeg føler det som du føler. Intuitiv kommunikation og hemmeligheden ved spejlneuroner”(2006) - Borgen.
 • Lars J. Sørensen; ”Særpræg-Særhed-Sygdom”(1996/2011) - Hans Reitzels Forlag

 

Supervisoruddannelsen:

 • Jakob Hassing Pedersen (red); ”Perspektiver på supervision” (2008) 1. udgave – Dansk Psykologisk Forlag
 • Thorkild Olsen; Når vi kløjs i kommunikationen- en introduktion til begrebet kontekst”(2005) artikel bragt i Erhvervspsykologi vol. 3, nr. 2 
 • Thilde Westmark, Lasse Offenberg, Dorthe Lund Jacobsen og Dorte Nissen; "Konsulent men hvordan?” (2012) 1. udgave – Akademisk Forlag
 • Cianfranco Cecchin: ”Uærbødighed og fordomme” (2012) - Mindspace
 • John Gurnæs; ”En genåbning og genskrivning af klienters liv og relationer”(2013) artikel bragt i Fokus på familien – Universitetsforlaget
 • Geir Lundby; ”Narrativ terapi” (2006) 1. udgave – Social Pædagogisk Forlag
 • Allan & Anette Holmgren; ”Narrativ Supervision og vejledning” (2015) – Dispuks Forlag
 • Jacob Folke Rasmussen; ”Samtaler der bygger bro” (2019) 1. udgave – Akademisk Forlag
 • Anne Romer og Anne Saxtorp; Visuel tavlepraksis.Artikel bragt i Fokus På Familien nr. 4 2014 – Universitetsforlaget
 • Camilla Printzog Mai Juul Andersen; At bringe hverdagen ind i konsultativt arbejde -Videoobservation som metode. Artikel bragt i Pædagogisk psykologisk Tidsskrift. 5/6 2017
 • David Denborough; ” Traumer – narrativ behandling af traumatiske oplevelser” - Dansk Psykologisk Forlag 2008
 • Holmgren, Anette m.fl.; ”Fra terapi til pædagogik” (2010) Hans Reitzels Forlag
 • Dorthe Birkmose; ”Fra bogen Når gode mennesker handler ondt. Tabuet om forråelse” (2013) - Syddansk Universitetsforlag
 • Susanne Kaastrup og Anne Kaaber; ”At samtale let om tungt” – et narrativt perspektiv på overvægtsproblematikker.Trykt i Sundhedsplejersken december 2010

 

"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund