Efter gennemførelsen af SIFs uddannelse i supervision, vejledning og gruppefacilitering er det målet,

at du tager følgende læring med dig:

 

 • En viden om baggrunden for supervision som praksisform – formål og kontekst
 • En forståelse af hvad, der karakteriserer supervision som praksisform og hvordan man kan definere og afgrænse aktiviteten fra andre samtaleformer
 • Et kendskab til grundtanker inden for det narrative og systemiske felt
 • Færdigheder i at planlægge og påbegynde et individuelt supervisionsforløb.
 • Viden om forskellige narrative samtale-teknikker i supervisionsrummet
 • Færdigheder i at arbejde med egen lytning og i at afdække temaer for supervisionen
 • Færdigheder i at stille spørgsmål med et systemisk-narrativt afsæt
 • En kompetence til at kunne arbejde med den individuelle samtale inden for det afgrænsede supervisionsrum.
 • En viden om forskellige gruppesupervisionsformer
 • En kompetence i at etablere kontekst for supervisionsarbejdet – både gennem forberedende aktiviteter og i selve supervisionsprocessen
 • Færdighed i at anvende narrative bevidningsformer og reflekterende teams som en del af supervisionsarbejdet
 • En viden om hvordan kreativitet, billeder og leg kan bringes i anvendelse i supervisionsrummet
 • Færdighed i at anvende grafisk facilitering og tavlepraksis i supervision
 • En forståelse af relevante sammenhænge mellem sprog og magt i supervisionsrummet.
 • En viden om forskellige tilgange til forståelse af traumer i supervisionssammenhæng
 • En forståelse for relevante sammenhænge mellem krop og sind i supervisionssamtaler
 • Færdigheder i at kunne arbejde i rum med høj intensitet
 • En kompetence i forhold til professionel egenomsorg
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme