Systemisk Institut for Familieterapi har igennem en flerårig proces i november 2008 gennemført en certificering af instituttet. Processen er afledt af et tværministerielt (Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriets) ønske fra 2004 om, at de private psykoterapeutiske uddannelser i Danmark fik en mere ensartet standard, for herigennem at højne uddannelserne og dermed også faget. Det har været frivilligt for de enkelte institutter at tilmelde sig denne kvalitetssikring.

Systemisk Institut for Familieterapi valgte som institut at lade sig evaluere og kvalitetssikre gennem det af Psykoterapeut Foreningen i Danmark (PF) og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelsesinstitutioner i Danmark (SPUD) udpegede evalueringsinstitut REFLEKTOR.

REFLEKTOR har efterfølgende evalueret og godkendt Systemisk Institut for Familieterapi med maksimum point ud fra de vejledende kriterier der i samarbejde med ministerierne og REFLEKTOR var opstillet til dette formål.

Instituttet er i foråret 2018 genevalueret og har igen opnået godkendelse med maximun point og uden anmærkninger.

I 2022 skal Instituttet evalueres igen for at sikre den optimale udvikling af S.I.F.

 

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme