SIF udbyder en certificeret 4-årig systemisk, narrativ uddannelse, der fokuserer på individuel terapi, parterapi og familieterapi.

SIF er et institut med en lang tradition og historie og blev grundlagt i 1983. Siden da har instituttet hvert år uddannet en lang række af fagligt kvalificerede psykoterapeuter.

Én af vores stærkeste værdier er, at al teori skal trænes og funderes i praksis.

Vi tror på, at forskellighed er berigende, og at man bliver særlig kompetent, når man kan lade sig inspirere af forskellige terapeutiske retninger – uden dog at forkaste sit eget ståsted og terapeutiske retning og værdisæt. Derfor arbejder vi bevidst med, at den studerende skal finde sin egen personlige stil som terapeut. Vi uddanner terapeuter med det formål, at de skal kunne anvende den metode, der er mest relevant til den givne klient, familie og gruppe med respekt for den enkeltes egenart.

Teoretisk tager SIF udgangspunkt i tænkere som Gregory Bateson, Michael White, David Epston, Jerome Bruner og Michel Focault.

SIF ønsker at give en bred vifte af viden og færdigheder til at arbejde med mennesker, der står i en svær periode af deres liv.

Det teoretiske afsæt på uddannelsen udgøres af 2 hovedretninger- det systemiske og narrative.

Systemisk teori gør op med ideen om, at terapeuten er ekspert på klientens liv. En person er i den systemiske måde at tænke verden på ikke ejer af et problem. Det er mere et spørgsmål om, hvilken sammenhæng problemet optræder i. Om hvordan vi forholder os til hinanden og påvirker hinanden i familiens system.

Ordet narrativ betyder fortælling og i det narrative perspektiv får livet mening gennem den måde, som vi fortæller os selv på – og den måde vi bliver fortalt på bliver også nogle gange til vores sandhed om os selv. Der kan dog altid fortælles en anden historie da livet består af mange forskellige fortællinger som væver sig ind i hinanden.

I narrativ terapi adskiller vi problemet fra personen gennem eksternalisering. Det er problemet der er problemet og ikke personen. Det giver mulighed for, at vi kan udvikle os væk fra ideen om, at problemer bunder i indre omstændigheder.

Al forskning omkring hvilke terapiretninger der er bedst viser klart, at der ikke kan påvises nogen forskel i effekten af de forskellige retninger. Det afhænger af terapeutens personlige og professionelle engagement og ægthed, altså om terapiretningen er integreret med terapeutens personlighed.

Vi har I SIF valgt at uddannelsen ud over vores 2 hovedretninger teoretisk inspireres af perspektiver, der danner bro mellem nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.  

Af mentalisering, som kan hjælpe os til at støtte mennesker i at kunne forstå egen og andres adfærd.

Vi arbejder med en tilgang til traumer, der kan hjælpe mennesker til at genetablere fornemmelsen af sig selv.

Vi anvender forskellige parterapeutiske metoder, som kan skabe en ramme, hvor par kan tale fra hjertet.

For at blive en dygtig terapeut med et stort mulighedsrum, skal man kende sin egen historie og bevidst arbejde med, at give det svære og det vigtige, en placering i livet. Derfor rummer uddannelsen obligatorisk egenterapi, hvor man arbejder med egne fortællinger i et nænsomt og læringsorienteret miljø.

SIF’s lærerstab er kvalificerede terapeuter og psykologer. Vi har to gennemgående undervisere, der følger de studerendes faglige og personlige udvikling tæt. Samtidig har vi en række undervisere, der alle er passionerede omkring deres specialefelt.

SIF er et certificeret institut. Hvert fjerde år gennemgår vi en ekstern evaluering. Uddannelsen kvalificerer til et direkte medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening og titlen ”certificeret psykoterapeut”. Ved sidste evaluering blev godkendt med udmærkelse og uden anmærkninger.

Et studieår består af 8 moduler. Der undervises fredag til søndag med internat. Prisen på uddannelsen indeholder egenterapi, undervisning, kost og logi på alle moduler, supervision og eksaminer. Eneste ekstraudgift er bøger.

Instituttet holder til på et dejligt kursussted på Fyn med en hjemlig og imødekommende atmosfære. Kursusstedet giver optimale rammer for både undervisning, fordybelse, samvær og alene-tid. Det omkringliggende landskab giver rig mulighed for fx gå- og løbeture. Vi lægger vægt på, at de studerende kommer til et sted med fokus på dejlig mad, gode værelser og smuk natur.

SIF blev i 2016 efter en lang udvælgelsesproces valgt til at etablere Grønlands første certificerede psykoterapeutuddannelse.  28 engagerede studerende startede i november 2016 deres første år og vi glædes over muligheden for at kunne bidrage til en samlet styrket indsats for børn, voksne og familier på Grønland.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på SIF.

"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund