Bøger:

 • Allen, Fonagy, Slade m.fl.: ”Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis” (2009) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Bauer, J.: ”Hvorfor jeg føler det som du føler. Intuitiv kommunikation og hemmeligheden ved spejlneuroner” (2006) - Borgen
 • Bentzen, Marianne: ”Den neuroaffektive billedbog 1” (2014) Hans Reitzels Forlag
 • Bosocolo, Luigi m.fl.: ”Systemisk familieterapi – Milanometoden” (1991) - Hans Reitzels Forlag
 • Brubacher, Lorrie: ”Emotionsfokuseret parterapi trin for trin”(2018) - Forlaget Mindspace
 • Cecchin, Cianfranco: ”Uærbødighed og fordomme” (2012) - Mindspace
 • Denborough, David: ”Traumer” (2008) – Dansk Psykologisk Forlag
 • Geller, Shari M. & Greenberg, Leslie S.: “Therapeutic Presence: Therapists’ experience of presence in the psychotherapy encounter” (2011) 1. Udgave – American Psychological Association
 • Gergen, Mary og Kenneth: ”Social konstruktion - ind i samtalen” (2005) - Dansk Psykologisk Forlag
 • Graugaard, Christian m.fl.: ”Krop, Sygdom og seksualitet” (2006) - 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Hart, Susan & Schwartz, Rikke: ”Barnet og dets relationelle miljø” (2013) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Hart, Susan: ”Den følsomme hjerne” (2009) - Hans Reitzels Forlag
 • Hart, Susan: ”Neuroaffektiv psykoterapi med Børn” (2011) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Holmgren, Anette: ”Komplekse traumers psykologi” (2019) 1. udgave - Dispuks forlag
 • Holmgren, Anette: ”Terapifortællinger” (2008) 1. udgave - Dansk Psykologisk Forlag
 • Holmgren, Annette m.fl.: ”Fra terapi til pædagogik - en brugsbog i narrativ praksis”. (2010) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Hougaard, Esben og Østergård, Ole Karkov: Kort og godt om psykoterapi, (2021), Dansk Psykologisk forlag
 • Hårtveit, Håkon & Jensen, Per: ”Familien plus én” (2005) - Klim
 • Jensen, O. Storm:  ”Krop, selv og virkelighed - Skal vi snakke om selvet eller være os selv?” (2002) - I:Bertelsen, P., Hermansen, M. & Tønnesvang, J. (red.): Vinkler på selvet - En antologi om selvbegrebets anvendelse i psykologien
 • Jensen, Per & Ulleberg, Inger: ”Mellem ordene” Kommunikation i professionel praksis (2012) - Klim
 • Johnsen, Sundet & Torsteinsson:  ”Daniel Sterns selvudviklingsmodel - I Samspil og selvoplevelse” (2002) - Hans Reitzels Forlag
 • Johnson, Sue: ”Hold mig” (2016) – Forlaget Mindspace
 • Johnson, Susan: Tilknytningsteorien i Aktion, (2019), Mindspace
 • Jon Allen; ”Mentalisering i tilknytningsrelationer” (2014) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Kabat-Zinn, Jon: ”Lige meget hvor du går hen er du der”(2013) 1. udgave - Borgen
 • Kolk, Bessel A. Van der: ”Kroppen holder regnskab” (2019) 1. udgave - Forlaget Klim
 • Levine, Peter: ”Den tavse stemme” (2012) 1. udgave - 4. oplag - Hans Reitzels Forlag
 • Lundby, Geir: ”Narrativ terapi” (2006) 1. udgave - Socialpædagogisk bibliotek
 • Morgan, Alice og White, Michael: Narrativ terapi med børn og deres familier, (2007), Akademisk Forlag
 • Morgan, Alice: Narrative Samtaler, (2005), Hans Reitzels Forlag
 • Payne, Martin: ”Narrativ terapi” (2011) 1. udgave – Dansk Psykologisk Forlag
 • Perel, Esther: ”Erotisk intelligens“ (2016) - Gyldendal
 • Perry, Bruce: ”Drengen der voksede op som hund” (2011) - Hans Reitzels Forlag
 • Rasmussen, Jacob Folke i Holmgren, Anette m.fl.: Narrativ praksis i skolen, (2012) 1. udgave, Hans Reitzels Forlag
 • Rasmussen, Jacob Folke: Samtaler der bygger bro, (2019) 1. udgave, Akademisk Forlag
 • Risom, Jens-Erik: ”Mindfulness og meditation i liv og arbejde” (2013) 1. udgave – Hans Reitzels Forlag
 • Russel, Shona & Carey, Maggie: ”Narrativ terapi spørgsmål og svar” (2007) - Hans Reitzels Forlag
 • Schibbye, Anne Lise Løvlie: ”Relationer”, (2010) 2. udgave, 1. oplag - Akademisk Forlag
 • Schwartz, Richard: ”You are the one you have been waiting for” (2008) – Center for Selfleadership
 • Simon, Jette: Imago, ”Kærlighedens terapi” (2005) fås som e-bog (2013) - Dansk Psykologisk Forlag 
 • Sommer, Dion: Udvikling: Fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab. (2017) - Samfundslitteratur (Professionernes begreber)
 • Sommerbeck, Lisbeth og Larsen, Allan B.: Accept, Empati og Ægthed (2011), Dansk Psykologisk Forlag
 • Stern, Daniel: ”Det nuværende øjeblik – i psykoterapi og hverdagsliv” (2006) - Hans Reitzels Forlag
 • Sundet & Torsteinsson; ”Daniel Sterns selvudviklingsmodel. I Samspil og selvoplevelse”. (2002) - Hans Reitzels Forlag
 • Sørensen, L. J.: Særpræg-Særhed-Sygdom. Integrativ psykoseterapi, (1996/2011), Hans Reitzels Forlag
 • Sørensen, Lars J.: ”Sjælens Længsel” (2016) - Dansk Psykologisk Forlag
 • Sørensen, Lars J.: ”Skam – medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord” (2013) - Hans Reitzels Forlag
 • Sørensen, Lars J.: ”Smertegrænsen” (2005) - Dansk Psykologisk Forlag
 • Sørensen, Lars J.: ”Særpræg-Særhed-Sygdom” (1996/2011) - Hans Reitzels Forlag
 • Thielst, Peter: ”Seksualitetens idehistorie” (2011) – Det lille forlag
 • Tomm, Karl m.fl. ”Mønstre i interpersonelle interaktioner-relationel forståelse og terapeutisk forandring” (2005), Mindspace
 • Væver, Mette Skovgaard m.fl.: ”Udsatte børn og unge - en grundbog” (2015) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Westmark, T., Offenbach, L. og Nissen, D.: Narrative samtaler med voksne i Sparre og Dall Jørgensen: Syv fortællinger om narrativ praksis, (2009), Dansk Psykologisk Forlag
 • White, Michael: ” Narrativ Praksis” (2006) 1. Udgave – Hans Reitzels Forlag
 • White, Michael: ”Kort over narrative landskaber” (2008) 1. udgave - Hans Reitzels Forlag
 • Zeuthen, Katrine: ”Det taler” (2012) – Akademisk Forlag
 • Ørting, Joan: ”Ta´mig” (2019) 5. udgave – Lindhardt og Ringhof

 

Artikler:

 • Albinus, Anne og Grønbæk Østergaard, Louise: ”Hvordan forstå en spiseforstyrrelse som ’livsstyrelse’? – om at arbejde med inspiration fra responsbaseret praksis”, i Fokus på Familien, aarg. 49, vol.2, 2021
 • Asen, Eia & Fonagy, Peter: “Mentaliserings basserede terapeutiske interventioner i familier” (2001) – Journal of Family Therapy
 • Bonde, Nanna: ”Sexlyst er en kvindelig skam” (2006)
 • Carey, Maggie: ”Hvad vildmanden, Det diskuterende Dragemonster og Kamæleonen Kamellia lærte mig om eksternaliserende samtaler” (2004)
 • Elnegaard, Erik: ”Den personlige proces i kropsorienteret perspektiv” (2009) https://www.erikelnegaard.dk
 • Gurnæs, John: ”En genåbning og genskrivning af klienters liv og relationer” (2013) Fokus på familien årgang 41, nr. 4
 • Holmgren, Allan: Om den narrative metafor, Leksikon fra det 21. århundrede, http://leksikon.org
 • Holmgren, Anette i Hertz, Berit og Iversen, Frank: Mere anerkendelse i børnehøjde, (2013), Dansk Psykologisk Forlag, - læs kapitlet: De tror bare, at du driller
 • Madigan, Stephen i Ness, Ottar (red): Haandbok i parterapi, (2017), Fagbokforlaget - læs: kap. 22: Narrativ familieterapi: Hvordan forberede par med høyt konfliktnivå emosjonelt for samtaler om gjenforening, separasjon og mekling
 • Madigan, Stephen: ”Par-session” (2011) – ej udgivet
 • Madigan, Stephen: Terapeutiske brevskrivningskampagner: http://danskstok.dk/filer/2013-1.pdf
 • Madsen, William: ”Collaborative helping”- artikel bragt i Systemisk Narrativt Forum
 • Mortensen, John Hjarsø: ”Den personlig myte” (2004) – ej udgivet
 • Mortensen, John Hjarsø: ”Det narrative, et temporalt perspektiv” (2004) – ej udgivet
 • Mortensen, John Hjarsø: ”Det verdensåbne menneske” (2004) – ej udgivet
 • Ncube, Ncazelo: ”Projekt Livets Træ” (2006)
 • Nordanger, Dag Øystein & Braarud, Hanne Cecilie: ”Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi” (2014) – Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol. 51, nummer 7, 2014
 • Riber, K. og Lindvig, D.: Narrativ og evidensbaseret behandling af komplekst traumatiserede mennesker, (2011), Psyke&Logos pp. 515-540
 • Risør, Hanne & Ole Risør: ”Sexologi i almen praksis”
 • Skovbjerg, Cecilie: Kronik om Borderline i Information, 22. januar 2020
 • Stavirianopoulos, Katherine m.fl.: Emotionally Focused Family Therapy: Facilitating change within a family system, (2014), Journal of Couple & Relationship Therapy - artikel
 • Stærk, Anne og Westmark, Thilde: Mind the gap - en kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med børn og unge, (vol. 5, 2019), Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, artikel
 • Trillingsgaard, Anegen: ”Diagnosticering og case” (2007) – Psykolog nyt

 

 

 

"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund