Psykoterapeutuddannelsen koster pr. år kr. 53.500 (2023-2024). I prisen er inkluderet undervisning, intern egenterapi, supervision, kost og logi. Eneste ekstra udgift er ekstern egenterapi og bøger samt evt. tillæg for enkeltværelse.

Der skal påregnes en årlig pristalsreguleret stigning på cirka 3%.

Hvis ønsket kan uddannelsen betales med en månedsvis ratebetaling. 

Ved tilmelding betales kr. 5.000,- tilbagebetales ikke ved senere framelding.

Ved framelding senere end 1 måned før uddannelsesstart forfalder hele beløbet for betalingsperioden til betaling ÷ kost/logi.

Restbeløbet: kr. 48.500,- kan betales i 11 på hinanden følgende rater à kr. 4.409,10  med forfald den 1. i hver måned. Første gang 1. september 2023.

Studieafgiften kan betales i op til 11 rater. I det tilfælde, at der skal udstedes flere elektroniske fakturaer til anden betaler (evt. arbejdsgiver) påregnes kr. 25. pr. faktura i administrationsomkostninger.

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme