Modul 1

Introduktion til terapeutiske samtaler - 28 timer

Hver enkelt studerende formulerer faglige og personlige læringsmål. Der arbejdes med gruppeproces og dynamik og dannes studiegrupper. Introduktion til de poststruktalistikse ideer, fokus på narrative grundbegreber og på egne dominerende fortællinger.Vekslen mellem teoretiske oplæg, øvelser & gruppearbejde.

Modul 3

Narrativ teori og metode med fokus på de genforfattende samtaler og bevidning - 28 timer

Der arbejdes med Michael Whites tanker om genforfatning. Tankerne bag bevidning introduceres og der trænes forskellige bevidningsmetoder.

Modul 5

Psykoterapiens hovedtraditioner - 18 timer

Gennemgang af psykoterapiens landskab og de forskellige historiske skoledannelser. Modulet lægger vægt at skelne traditionerne fra hinanden og deres betydning for terapuetens position. Der arbejdes med de nonspeciffike faktorers betydning for terapi såsom kontakt og nærvær i det terapeutiske rum

Modul 7

Praksistræning træning og supervision - 28 timer

Der trænes samtaler i plenum og i grupper.

De narrative begreber øves.

Der lægges endvidere vægt på refleksion over personlig stil som terapeut. 

Modul 2

Narrativ teori og metode med fokus på positionskort - 18 timer

Der sættes fokus på de narrative positionskort og eksternaliserings begrebet.
Der arbejdes med foretrukne og dominerende historier, og de studerende inviteres til at gå på opdagelse i egne livsfortællinger.

Modul 4

Egenterapi - 28 timer

Egenterapi med narrativt afsæt. De studerende går i egenterapi hos certificerede psykoterapeuter.

Bevidning trænes og efterfølges af læringsrum.

Modul 6

Udviklingspsykologi - 28 timer

Modulet har fokus på:
Udviklings/tilknytningsteori, det neuroaffektive landskab/ de neuroaffektive kompasser og mentaliseringsbegrebet.

Modul 8

Emne: Teoretisk prøve – færdighedstræning og supervision - 28 timer 

Modulet indeholder en mundtlig teoretisk prøve i 1. års pensum baseret på gruppearbejde.
Evaluering af egen læring og opnåelse af de opstillede læringsmål for 1. år.

Varighed: 12 mdr. 204 timer.

"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund