Modul 1

Introduktion til terapeutiske samtaler - 30 lektioner

Hver enkelt studerende formulerer faglige og personlige læringsmål. Der arbejdes med gruppeproces og dynamik og dannes studiegrupper. Introduktion til de poststruktalistikse ideer, fokus på narrative grundbegreber og på egne dominerende fortællinger.Vekslen mellem teoretiske oplæg, øvelser & gruppearbejde.

Modul 3

Narrativ teori og metode med fokus på positionskort og genforfattende samtaler - 30 lektioner

På modulet vil vi introducere, udfolde og demonstrere to narrative greb, som kan tykne foretrukne fortællinger.

Positionskort 2 har til formål at indsamle mere viden om undtagelser fra problemfortællingen. Kortet hjælper os til at sætte lup på undtagelser og forbinde undtagelserne til personens værdier i livet. 

I det genforfattende kort vil vi fordybe os i de landskaber, som Michael White kalder for ’handlingens’ og ’meningens landskab’. Vi vil have fokus på, hvordan terapeutiske samtaler skal stille spørgsmål til begge landskaber for at give mulighed for, at den vi taler med, kan få fat i viden om sig selv og sine færdigheder.

Modul 5

Narrativ teori og metode-stilladsering - 30 lektioner

Modulet introducerer begrebet stilladsering, som bruges til den samtalepraksis, der kan hjælpe vores samtalepartnere med at bevæge sig fra det velkendte til nye erkendelser, indsigter og udsigter. Via det stilladserende kort kan vi som terapeuter hjælpe vores klienter til at ”strække sig” tilpas i deres refleksion, så de bringes nye steder hen. Kunsten er at stille spørgsmål, der repræsenterer tilpasse skridt i forhold til det, der tales om, så spørgsmålene placerer sig lige uden for samtalepartneres umiddelbare rækkevidde, men stadig er mulige at besvare.

 

Modul 7

Psykoterapiens hovedtraditioner og Re-membering- 30 lektioner

Dette modul giver et tilbageblik på de traditioner og ”skoler”, som står tydeligst frem igennem psykoterapiens historie, og som hver især har bidraget med viden og kompetencer til det terapeutiske fagområde.

De mest toneangivende skoler, deres historiske kontekst og traditioner gennemgås, og de forskellige skoler sammenlignes med fokus på deres grundantagelser og nøglebegreber i forhold til menneskesyn, synet på sundhed og sygdom, og ikke mindst synet på terapeutens rolle i processen.

Vi lægger særlig vægt på at udfolde grundtankerne i det paradigmeskift, som den systemiske tænkning udgjorde inden for det terapeutiske felt, hvor ideer og begreber så som kybernetik, kontekst, cirkularitet, neutralitet og mulitvers blev introduceret.

Andel del af modulet arbejdet vi med det narrative begreb om re-membering og hvordan det er muligt at arbejde med denne metode i terapi med mennesker i sorg.

Modul 2

Narrativ teori og metode- eksternaliserende tilgange og livsvidner- 30 lektioner

På modulet arbejder vi med det narrative greb omkring eksternalisering, som kan illustreres af det kendte Michael White citat ”Det er ikke personen, der er problemet – det er problemet, der er problemet”. Ved at tale eksternaliserende tilstræber vi i sproglig form at adskille personen fra problemet. 

Modulet vil også introducere begrebet bevidning. Vi arbejder med bevidningens teoretiske formål og dens historiske forbindelse til den amerikanske antropolog Barbara Myerhoffs tanker om, at medmindre vi eksisterer i andres øjne, kan vi komme til at tvivle på vores egen eksistens. Med inspiration i dette udviklede Michael White bevidning som en narrativ metode, hvor en gruppe tilhørere giver feedback på et interview ud fra den resonans, som fortællingen skaber i tilhørernes eget liv.

Modul 4

Egenterapi - 30 lektioner

Dette modul er et egenterapimodul og processerne foregår i 2 basisgrupper. Grupperne følger hinanden gennem hele uddannelsen, og I får dermed et særligt indblik i hinandens livshistorier og temaer. 

Det at overvære hinandens terapier er lærerigt på flere niveauer, og ofte opleves der resonans og genklang under de andres terapier.

Der er en tredeling på egenterapi modulerne:

  • Egenterapi der udføres af en psykoterapeut MPF foran basisgruppen.
  • Bevidning 
  • Læringsrum over de anvendte metoder. 

Modul 6

Praksistræning - 30 lektioner

Modulet sætter fokus på udvikling af terapeutrollen, og vi træner sessioner både i plenum og i grupper.

På modulets første dag er der 4 undervisere, og holdet inddeles i 4 grupper. I hver gruppe trænes specifikt det at være terapeut i en samtale. 

Alle i gruppen skiftes til at indtage terapeutens rolle i kortere samtaler og underviseren giver feedback og direkte supervision på den praksis, som udfolder sig. 

Der skabes rum for refleksion og udfoldelse af de greb, som kommer i spil i samtalerne

De følgende dage vil der være demonstration i plenum og øvelser i mindre grupper, hvor fokus er på terapeutens rolle, ansvar og position

Der vil også være plenumdrøftelser, hvor terapeutrollen sættes under lup, og hvor modulets erfaringer opsamles.

Modul 8

Emne: Teoretisk prøve og genbesøg - 20 lektioner

Modulet indeholder en mundtlig teoretisk prøve i 1. års pensum baseret på gruppearbejde.
Evaluering af egen læring og opnåelse af de opstillede læringsmål for 1. år.

Vi genbesøger de vigtigste hovedtemaer på 1. året.

Varighed: 12 mdr. 264 lektioner

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme