Modul 9

Narrativ teori og metode med fokus på Re-membering samtaler og Magt/diskurser  - 30 lektioner

Der arbejdes med Meyerhoffs ideer om livsklubber og hvordan vi igennem at genoplive fortællinger om betydningsfulde andre kan tykne foretrukne identiteskonklusioner. Der er fokus på at arbejde med sorg og tab i terapi. 

Vi arbejder med diskursbegrebet og Focaults ideer om moderne magt og disses indflydelse på narrativ terapi.

Modul 11

Systemisk teori og metode - 30 lektioner

Modulet inviterer til fordybelse i centrale systemiske begreber og hvordan de kan omsættes til praksis.
Fokus på cirkularitet, det relationelle perspektiv og nysgerrighed

Modul 13

Systemisk Familieterapi - 30 lektioner

Der arbejdes på dette modul med terapeut-klient relationen ud fra et sprogsystemisk og dialogisk fokus. 
Fokus vil være på praksis og træning i et postmoderne perspektiv. Vi leger med de forskellige begreber via øvelser, træning og samtale.

Modul 15

Egenterapi 30 lektioner

Egenterapi med narrativt afsæt. De studerende går i egenterapi hos certificerede psykoterapeuter. 

Bevidning trænes og efterfølges af læringsrum.

Modul 10

Narrativ teori og metode med fokus på stilladserende samtaler  - 30 lektioner

Der arbejdes med hvordan det er muligt at stilladsere en narrativ samtale via spørgsmål og handlinger.

 

Modul 12

Systemisk teori og Metode - 30 lektioner

På dette modul trænes hvordan den cirkulære forståelse kan bringes ind i praksis. Endvidere tales ind i Batesons kontektsbegreb og Maturanas teori om de 3 domæner. Der vil lægges vægt på sprog og magt i terapi.

 

 

Modul 14

Systemisk familieterapi - 30 lektioner

Der arbejdes med kommunikation, sprog og fordomme  Vi kigger på fortolkninger af virkeligheden og deres indflydelse på det at være en familie. Der trænes det at arbejde med flere personer i det terapeutiske rum.

Modul 16

Emne: 2. års eksamen og genbesøg - 20 lektioner


Eksamen i grupper på det gennemgåede stof på 2. året.

Genbesøg i de centrale introducerede begreber.

Opfølgning på læringsmål og mulighed for supervision.

Varighed: 12 mdr. 230 lektioner

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme