Modul 25

Narrativ terapi med par og grupper - 28 timer

Fokus vil være på at det at tale med to mennesker som ofte i en fællessamtale vil positionere hinanden ud fra bestemte ideer og forestillinger om den anden. Der sættes fokus på vi-fortællinger, lytte- og spørge positioner og på hvordan der kan arbejdes med de individuelle og de fælles værdier i en kærlighedsrelation.

Modul 27

Imagoparterapi - 28 timer

Imagoterapi tager udgangspunkt i den romantiske kærlighed.


Der sættes fokus på hvordan parterne hver i sær kan tage ansvar for de historier og mønstre de bærer med ind i parforholdet.
En nænsom og respektfuld spørgeteknik introduceres.

Modul 29

Egenterapi - 28 timer

Egenterapi ud fra den narrative tilgang og det relationelle paradigme med særligt fokus på den intentionelle dialog og selvlederskab.
 
 
 

Modul 31

Opsamling og evaluering - 28 timer

Formålet med dette modul er opsamling og repetition af 4. årets undervisning. Der sættes samtidig fokus på de studerendes udbytte og evaluering af uddannelsesforløbet.

Modul 26

Imago parterapi/parweekend - 18 timer

På dette modul opfordres de studerende til at tage en partner eller en nær relation med. Via oplæg og øvelser arbejdes der bevidst og målrettet med de daglige og mere fundementale udfordringer i parforholdet. Der uddeles et særskilt diplom for denne weekend da vores underviser er formand for Dansk Imagoforening og modulet tæller derfor med hvis man på et senere tidspunkt ønsker at tage en Imagouddannelse.

Modul 28

Parterapi ud fra fra Imago og EFT-traditionen - 28 timer

På dette modul vil vi have fokus på hvordan fortællinger har både indre og ydre facetter og hvordan de af og til lever deres eget liv i vores sind. Gennem en nænsom og respektfuld spørgeteknik kan de indre fortællinger foldes ud og personen kan langsom genvinde det psykiske selvlederskab, der er forudsætningen for at kune leve i en tæt kærlighedsrelation til et andet menneske.

Modul 30

Narrativ terapi 28 timer 

 
 
 
 

Modul 32

Eksamination. Afsluttende eksamen – se vejledning til 4. års eksamen - 28 timer


 

Varighed: 12 mdr. 214 timer.

(Ret til ændringer forbeholdes)

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme