Modul 25

Narrativ terapi med par og grupper - 30 lektioner

Fokus vil være på at det at tale med to mennesker som ofte i en fællessamtale vil positionere hinanden ud fra bestemte ideer og forestillinger om den anden. Der sættes fokus på vi-fortællinger, lytte- og spørge positioner og på hvordan der kan arbejdes med de individuelle og de fælles værdier i en kærlighedsrelation.

Modul 27

Imagoparterapi - 30 lektioner

På dette modul vil vi have fokus på hvordan fortællinger har både indre og ydre facetter og hvordan de af og til lever deres eget liv i vores sind.

Gennem en nænsom og respektfuld spørgeteknik kan de indre fortællinger foldes ud og personen kan langsom genvinde det psykiske selvlederskab, der er forudsætningen for at kune leve i en tæt kærlighedsrelation til et andet menneske.

Modul 29

Egenterapi - 30 lektioner

Dette modul er et egenterapimodul og processerne foregår i 2 basisgrupper. Grupperne følger hinanden gennem hele uddannelsen, og I får dermed et særligt indblik i hinandens livshistorier og temaer. 

Det at overvære hinandens terapier er lærerigt på flere niveauer, og ofte opleves der resonans og genklang under de andres terapier.

Der er en tredeling på egenterapi modulerne:

  • Egenterapi der udføres af en psykoterapeut MPF foran basisgruppen.
  • Bevidning 
  • Læringsrum over de anvendte metoder. 

Modul 31

Bevidning og egen terapeutisk udvikling- 30 timer

Dette modul skal markere de bevægelser og den udvikling, alle har været igennem de senest 4 år på SIF og de oplevelser, de studerende har haft sammen. Vi laver bevidning og øvelser, der på forskellige vis vil bringe en synliggørelse af denne vigtige proces frem.

Vi laver på dette modul også en evaluering af uddannelsen, og en status på egen terapeutiske udvikling.

Modul 26

Imago parterapi/parweekend - 20 lektioner

På dette modul opfordres de studerende til at tage en partner eller en nær relation med. Via oplæg og øvelser arbejdes der bevidst og målrettet med de daglige og mere fundementale udfordringer i parforholdet. Der uddeles et særskilt diplom for denne weekend da vores underviser er formand for Dansk Imagoforening og modulet tæller derfor med hvis man på et senere tidspunkt ønsker at tage en Imagouddannelse.

Modul 28

EFT parterapi - 30 lektioner

Med afsæt i Emotionsfokuseret Parterapi vil vi se på et muligt landkort, der kan danne inspiration for arbejdet med par. Vi kommer til at have fokus på arbejdet med identifikation af parrets mønster og deeskalering af konflikter.

Teoretisk tager vi udgangspunkt i tilknytningsteori og voksentilknytning. Der er et særligt fokus på arbejde med højkonflikt par og på, hvordan I kan lave en evaluering og vurdering mhp. om parterapi er det rigtige tilbud for et par.

 

Modul 30

Praksistræning og supervision- 30 lektioner

Modulet sætter fokus på udvikling af terapeutens rolle, ansvar og position, og der skabes rum for refleksion og udfoldelse af de greb, som kommer i spil i samtalerne.

Vi træner sessioner både i plenum og i grupper. På modulets første dag er der 4 supervisere, og holdet inddeles i 4 grupper. I hver gruppe trænes specifikt det at være terapeut i en samtale.

Alle i gruppen skiftes til enten at indtage terapeutens rolle i kortere samtaler, og supervisor giver feedback og direkte supervision på den praksis, som udfolder sig.

De følgende dage vil der være demonstration i plenum, øvelser i mindre grupper samt plenumdrøftelser.

Modul 32

Eksamination med ekstern censur - 30 lektioner

 

 

Varighed: 12 mdr. 264 lektioner

(Ret til ændringer forbeholdes)

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme