Modul 17

Nærvær og kontakt - 30 lektioner

Der arbejdes med opmærksomhed og bevidst nærvær i det terapeutiske rum og begreberne bag mindfulness introduceres i teori og praksis. Fokus vil være på åndedrættet, sansemeditation og på smerte og lidelse. Der arbejdes med hvordan vi kan kombinere mindfulness med de tidligere introducerede terapeutiske retninger.

Modul 19

Narrativ terapi med børn 30 lektioner

Vi vil arbejde med hvordan det er muligt at strukturere et narrativt gruppeforløb med børn og hvilke narrative greb der kan anvendes med barnet i individuel terapi samtidig med at vi tager højde for den kontekst barnet befinder sig i. Vi tematiserer blandt andet det at leve i en familie hvor der er vold til stede og som barn at skulle leve med tab og sorg. 

Modul 21

Praksistræning med fokus på den fraværende men implicitte og supervision - 30 lektioner

Der arbejdes med responser som aktive  handlinger og der arbejdes med hvordan det fraværende men implitte kan skabe genvej til foretrukne fortællinger. 

Modulet har fokus på at træne praksis.

Modul 23

Emne: Egenterapi – opsamling og evaluering - 30 lektioner

Indhold: Formålet med dette modul er egenterapi & opsamling på 3. årets undervisning. Der sættes samtidig fokus på de studerendes udbytte og evaluering af uddannelsesforløbet.

Modul 18

Narrativ traumearbejde - 30 lektioner

Grundprincipperne i narrativ traumebehandling introduceres. Modulet har fokus på at arbejde med disse grundprincipper i praksis. Der præsenteres forskellige narrative traumemodeller og de studerende får mulighed for at arbejde med egne oplevede traumer.

Modul 20

Diagnostik - 20 lektioner

Der arbejdes med forskellige perspektiver på diagnosesystemet.
Der udfoldes begreber som psykoser, personlighedsforstyrrelser og depression. For psykoterapeuten handler det dels om at kende det register af normale særpræg, der er opstået som overlevelsesstrategier i menneskers måde at blive sig  selv på og dels gælder det om at kende, hvad der sker i krop og nervesystem, når mennesker bliver ramt ud over deres smertegrænse.

Modul 22

Sexualitet - 30 lektioner

De studerende introduceres til en grundlæggende forståelse for kroppen i
det terapeutiske rum med sexologien som omdrejningspunkt. Vores seksuelle
narrativ, vores seksuelle relationer og seksuallivets påvirkningen af og
på sygdomme gennemgås. Overordnet fokus er på, hvordan man kan arbejde med
seksualitet i en terapeutisk kontekst.

Modul 24

Emne: 3. års eksamen med ekstern censur - 30 lektioner

  • Se vejledning til skriftlig opgave og fremlæggelse for 3. års eksamen.

  • Eksamen er individuel

Varighed: 12 mdr. 230 lektioner

"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme
"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund