Modul 17

Traumer - 30 lektioner

På dette modul introduceres grundprincipperne i narrativ traumebehandling, og modulet har fokus på at arbejde med disse grundprincipper i praksis.

Vi arbejder med, hvordan det er muligt – gennem samtaler om det, der er svært og problematisk – at få adgang til det, der er vigtigt i menneskers liv. 

De narrative tilgange supleres med kropslige tilgange til at arbejde med traumer.

Modul 19

Diagnostik-30 lektioner

Der arbejdes med forskellige perspektiver på diagnosesystemet.
Der udfoldes begreber som psykoser, personlighedsforstyrrelser og depression. For psykoterapeuten handler det dels om at kende det register af normale særpræg, der er opstået som overlevelsesstrategier i menneskers måde at blive sig  selv på og dels gælder det om at kende, hvad der sker i krop og nervesystem, når mennesker bliver ramt ud over deres smertegrænse.

Modul 21

Egenterapi - 30 lektioner

Dette modul er et egenterapimodul og processerne foregår i 2 basisgrupper. Grupperne følger hinanden gennem hele uddannelsen, og I får dermed et særligt indblik i hinandens livshistorier og temaer. 

Det at overvære hinandens terapier er lærerigt på flere niveauer, og ofte opleves der resonans og genklang under de andres terapier.

Der er en tredeling på egenterapi modulerne:

  • Egenterapi der udføres af en psykoterapeut MPF foran basisgruppen.
  • Bevidning 
  • Læringsrum over de anvendte metoder. 

Modul 23

Emne: Praksistræning og supervision - 30 lektioner

På modulet arbejdes der med integrering og træning af de hidtil lærte metoder. Modulet sætter fokus på udvikling af terapeutrollen og positionering i samtaler.

Udover de narrative og systemiske metoder arbejdes der med begreber som afstemning, lytning og regulering. Der skabes rum for refleksion og udfoldelse af de greb, som kommer i spil i samtalerne.

Modul 18

Børn i terapi - 30 lektioner

På dette modul skal vi dykke ned i det magiske univers, det kan være at arbejde med børn i terapi.

Narrativ terapi blev oprindelig udviklet til at arbejde med børn, og den legende tilgang, som det narrative har, er meget egnet til at arbejde med at folde børns fortællinger ud. Vi vil kigge på forskellen på at arbejde med børn i individuel, familie- og gruppeterapi.

Vi kommer også til at tematisere det at leve i en familie, hvor der er vold til stede, at leve i en skilt familie og - som barn - at skulle leve med tab og sorg. Vi kommer til at følge op på traumesporet fra sidste modul, fordi der i arbejdet med børn, der har været udsat for voldsomme begivenheder, er særlige opmærksomheder, vi skal have.

Modul 20

Sexologi- 20 lektioner

 

På dette modul introduceres en grundlæggende forståelse for kroppen i det terapeutiske rum med sexologien som omdrejningspunkt.

Det er væsentligt at opnå en forståelse for, hvordan man som terapeut kropsterapeutisk er åben men kropsligt rammesættende, når man bevæger sig ind i så intimt rum som det seksuelle

Modul 22

Mindfulness-nærvær og kontakt i det terapeutiske rum - 30 lektioner

Modulet søger at fremme de studerenes bevidsthed om, hvordan de kan udvikle deres evne til at etablere og vedligeholde et kropsligt funderet nærvær i det terapeutiske rum som en del af en terapeutisk grundfærdighed i at være der som sig selv, med sig selv, for klienten.

Modul 24

Emne: 3. års eksamen med ekstern censur - 30 lektioner

Varighed: 12 mdr. 264 lektioner

"Jeg fik på SIF muligheden for både faglig og personlig udvikling blandt betydningsfulde relationer, hvilket gav mig en masse nye krydser i min historie. Krydser som jeg fortsat har fokus på både personligt og fagligt den dag i dag. SIF er med mig i mit virke hele tiden."
Helle Højlund
"En terapeutisk uddannelse på SIF har betydet 4 fantastiske år med udvikling og store personlige oplevelser. Jeg har fået venskaber for livet og det har åbnet op for nye udfordringer jobmæssigt.
En unik oplevelse som har forandret mit liv og som jeg ser tilbage på med stor taknemmelighed."
Mette Legarth Holme